Skip to main content
iRubric: KAYNAKÇA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ rubric

iRubric: KAYNAKÇA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ rubric

 
find rubric

edit   print   share   Copy to my rubrics   Bookmark   test run   apply to...   delete   Do more...
KAYNAKÇA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
Rubric Code: Q2299W5
Ready to use
Public Rubric
Subject: (General)  
Type: Assessment  
Grade Levels: 9-12


Powered by iRubric KRİTERLER
  KABUL EDİLEMEZ

0 pts

STANDARTLARIN ALTINDA

1 pts

YETERLİ

2 pts

OLAĞANÜSTÜ

2 pts

Kapak Sayfası ve Metin İçi Alıntılama
5 pts

Çalışma (ödev, rapor, proje vb.) kapak sayfasının ve metin içerisinde yer alan alıntıların APA kaynakça yazım stiline uygunluğunun değerlendirmesidir.

KABUL EDİLEMEZ

Kapak sayfası hazırlanmamıştır.

Alıntı yapıldığına dair çalışma raporu içerisinde hiçbir gösterge yer almamaktadr.

Çalışmanın tamamında APA stili metin içi alıntılama kullanılmamıştır.
STANDARTLARIN ALTINDA

Kapak sayfası bilgi eksikleri (ör: çalışmanın başlığı, öğrencinin adı, giriş üzerindeki başlık vb.) vardır.

APA stili metin içi alıntılar belge içerisinde sadece birkaç kez kullanılmış veya hiç kullanılmamıştır.
YETERLİ

Kapak sayfası eksiksiz hazırlanmıştır.

APA stili metin içi alıntı belge içerisinde yeterli şekilde kullanılmıştır.
OLAĞANÜSTÜ

Kapak sayfası tüm gerekli bilgileri içerir ve belirtilen biçimde hazırlanmıştır.

Çalışmanın tamamında APA stili metin içi alıntılama kullanılmıştır.
Kaynakça Sayfası
5 pts

Kaynakça sayfasında yer alan kaynakların güvenilirliğinin ve APA kaynakça yazım stiline uygunluğunun değerlendirmesidir.

KABUL EDİLEMEZ

Kaynakça sayfası hazırlanmamıştır.
STANDARTLARIN ALTINDA

Kaynakça sayfası akademik kaynak içermez, sadece internet sayfaları içerir.

Yazılan kaynaklar için APA stili kullanılmamıştır veya kaynakların APA stili yazımında hatalar bulunmaktadır.
YETERLİ

Kaynakça sayfasında sadece bir akademik kaynak yer almaktadır.

Kaynakça sayfasında yazılan kaynakların çoğu APA stilinde yazılmıştır.
OLAĞANÜSTÜ

Kaynakça sayfası en az 3 akademik kaynak veya kitap referansı içerir.

Kaynakça sayfasında yazılan kaynakların tamamı APA stilinde yazılmıştır.
Subjects:


Do more with this rubric:

Preview

Preview this rubric.

Edit

Modify this rubric.

Copy

Make a copy of this rubric and begin editing the copy.


Print

Show a printable version of this rubric.

Categorize

Add this rubric to multiple categories.

Bookmark

Bookmark this rubric for future reference.
Assess

Test run

Test this rubric or perform an ad-hoc assessment.

Grade

Build a gradebook to assess students.

Collaborate

Apply this rubric to any object and invite others to assess.
Share

Publish

Link, embed, and showcase your rubrics on your website.

Email

Email this rubric to a friend.

Discuss

Discuss this rubric with other members.
 

Do more with rubrics than ever imagined possible.

Only with iRubrictm.


Copyright © 2021 Reazon Systems, Inc.  All rights reserved.
n109