Skip to main content
  • help_outline help
iRubric: RUBRICA CCSS RIUS EUROPA

iRubric: RUBRICA CCSS RIUS EUROPA

 
find rubric

(draft) edit   print   share   Copy to my rubrics   Bookmark   test run   apply to...   delete   Do more...
RUBRICA CCSS RIUS EUROPA 
Rubric Code: V2XA494
Draft
Public Rubric
Subject: Biology  
Type: Class note  
Grade Levels: 6-8, 9-12


Powered by iRubric Avaluació exposició alumnes
  A

1 pts

B

0.75 pts

C

0.5 pts

D

0 pts

OBSERVACIONS

(N/A)

PRONUNCIACIÓ

A

L'alumne pronuncia les paraules correctament i vocalitza molt bé.
B

L'alumne pronuncia correctament però la vocalització no és del tot correcta.
C

L'alumne ha tingut problemes de pronunciació malgrat haver tingut una vocalització correcta.
D

L’alumne ha tingut problemes tant amb la pronunciació com amb la vocalització.
OBSERVACIONS

VOLUM

A

El volum de l’exposició ha estat molt correcta.
B

L'alumne a rectificat el volum de l'exposició.
C

L'alumne ha parlat amb un volum massa baix per a fer una exposició.
D

L'alumne ha fet l’exposició amb un volum molt baix i dificultava la comprensió.
OBSERVACIONS

POSTURA CORPORAL

A

La postura corporal de l’alumne era natural i mirava al públic contínuament.
B

L’alumne ha mirat al públic per fer l’exposició però la postura corporal era poc formal.
C

En ocasions l’alumne ha donat l’esquena durant l’exposició.
D

L’alumne no s’han dirigit al públic per fer l’exposició.
OBSERVACIONS

CONTINGUT - NOM DEL RIU

A

L'alumne coneix el nom del riu.
B

L'alumne necessitava consultar el full per recordar el nom del riu.
C

L'alumne no es sabia el nom del riu ni la informació.
D

L'alumne no ha preparat l'exposició.
OBSERVACIONS

CONTINGUT - PAÏSOS

A

L'alumne coneixia el nom dels països que travessa el riu i on es localitzaven.
B

L'alumne coneixia el nom dels països que travessa el riu però no on es localitzaven.
C

L'alumne coneixia el nom dels països que travessa el riu però ho ha tingut que consultar al full.
D

L'alumne no ha preparat l'exposició.
OBSERVACIONS

CONTINGUT - DESEMBOCAR

A

L'alumne coneixia el nom del mar on desenvoca el seu riu i sabia localitzar-lo al mapa.
B

L'alumne coneixia el nom del mar on desenvoca el seu riu però no sabia localitzar-lo al mapa.
C

L'alumne coneixia el nom del mar on desenvoca el seu riu però ho ha tingut que consultar.
D

L'alumne no ha preparat l'exposició.
OBSERVACIONS

CONTINGUT - MAPA

A

L'alumne ha sabut mostrar a la resta de companys on estava el riu al mapa.
B

L'alumne ha sabut mostrar a la resta de companys on estava el riu al mapa però no tenia rotulador per col·locar-lo.
C

L'alumne ha sabut mostrar a la resta de companys on estava el riu al mapa però ha tingut que consultar-ho.
D

L'alumne no ha preparat l'exposició.
OBSERVACIONS

CONTINGUT - CURIOSITATS

A

L'alumne ha sabut compartir almenys dues curiositats amb la resta de comapanys.
B

L'alumne ha sabut compartir una curiositat amb la resta de comapanys.
C

L'alumne ha buscat les curiositats però ha tingut que consultar-les.
D

L'alumne no ha preparat l'exposició.
OBSERVACIONS

ORGANITZACIÓ

A

L’alumne s’ha organitzat excel·lentment i l’exposició ha tingut molt bona estructuració i seqüencialització
B

L’alumne s’ha organitzat correctament i l’exposició ha estat bastant ordenada.
C

L’alumne ha mostrat poca organització ja que s’han produït repeticions de les idees exposades.
D

L’alumne mancances en quant a l’ordre i s’han repetit idees contínuament.
OBSERVACIONS

Subjects:

Types:

Do more with this rubric:

Preview

Preview this rubric.

Edit

Modify this rubric.

Copy

Make a copy of this rubric and begin editing the copy.


Print

Show a printable version of this rubric.

Categorize

Add this rubric to multiple categories.

Bookmark

Bookmark this rubric for future reference.
Assess
This rubric is still in draft mode and cannot be scored. Please change the rubric status to ready to use.
Share

Publish

Link, embed, and showcase your rubrics on your website.

Email

Email this rubric to a friend.

Discuss

Discuss this rubric with other members.
 

Do more with rubrics than ever imagined possible.

Only with iRubrictm.


Copyright © 2020 Reazon Systems, Inc.  All rights reserved.
n17