Skip to main content
iRubric: Рубрика rubric

iRubric: Рубрика rubric

find rubric

edit   print   share   Copy to my rubrics   Bookmark   test run   assess...   delete   Do more...
Рубрика 
Портфолио по Изобразително икзуство за 4 клас
Rubric Code: A246443
Ready to use
Public Rubric
Subject: Arts and Design  
Type: ePortfolio  
Grade Levels: K-5

Powered by iRubric Портфолио по Изобразително изкуство
Рубрика с критерии за Портфолио по изобразително изкуство
 

Ученикът е вложил много старание в изпълнението на задачите. Няма забележки.

4 pts


Ученикът е вложил старание в изпълнението на задачите, но има някои забележки, които много лесно може да поправи.

3 pts


Ученикът влага старание, но е необходимо да се упражнява повече и да полага повече усилия в изпълнението на задачите.

2 pts


Ученикът трябва да влага повече усилия в изпълнението на задачите.

1 pts

Съдържание

Портфолиото трябва да съдържа 10 задължителни творби, които са посочени в Инструкции за създаване на портфолио.

4

Портфолиото съдържа всички задължителни елементи (общо 10 творби).
3

В портфолиото липсва една творба.
2

В портфолиото липсват две творби.
1

В портфолиото липсват три или повече творби.
Усилия и пълноценно използване на времето

При направата на творбите трябва да са вложени достатъчно усилия и да бъде отделено нужното време, за да може творбите да изглеждат завършени и да присъстват достатъчно детайли, които да направят картината цялостна.

4

Ученикът е вложиш усилия и е отделил достатъчно време за изпълнение на всички свои творби. Всички творби изглеждат завършени с достатъчно детайли, които придават цялостност на картината. Няма ненужни празни места в картината и всички елементи изглеждат прецизно направени.
3

В голяма част от картините (с изключение до 3) си личи, че ученикът е вложил усилия и е отделил достатъчно време. Картини изглеждат завършени с достатъчно детайли, които да придават цялостност на картината. В малко от тях има наличие на ненужно празни места или елементи, които са направени "набързо" без достатъчно усилие и прецизност.
2

В повечето картини (под 5) са вложени усилия и е отделено време за тяхното създаване, но въпреки това се виждат пропуски като множество ненужни празни места или елементи, които са нарисувани "набързо" и без достатъчна прецизност, които правят повечето картини да изглеждат незавършени. Въпреки това картините имат достатъчно детайли, които са изцяло нарисувани.
1

В повече от половината или във всички картини се наблюдава незавършеност, която се изразява в "набързо" нарисувани или дори надраскани елементи, множество празни места и липсва на детайли. Личи си, че ученикът не е отделил достатъчно време и не е вложил усилия в направата на творбите.
Композиция

Творбите трябва да отговарят на основното изискване за композиция в изобразителното изкуство в начален етап. Рисунката да използва цялото пространство за рисуване и нейните елементи да са добре разположени, за да се вижда връзката между тях.

4

При всички творби елементите са подредени хармонично и рисунката е разположена на целия лист.
3

При някои творби елементите не са подредени хармонично, но рисунката е разположена върху целия лист (до 5)
2

При някои творби не е използван целия лист, но въпреки това има известна хармония между елементите (до 5).
1

В повечето творби или всички няма много хармония между елементите и рисунката не е разположена върху целия лист (над 5 или всички 10).
Майсторство

Творбите са направени качествено и си личи, че ученикът е работил внимателно с материали.

4

Всички творби са направени прецизно- творбите са без петна, оцветявано е плътно и в контурите, няма излишни линии / няма размазано лепило и елементите прецизно изрязани.
3

Повечете творби са изпълнени прецизно, но въпреки това се виждат нередности- петна; оцветяването не е плътно или е извън контурите; излишни линии, които не са изтрити/ виждащо се лепило или лошо изрязани елементи.
2

Повечето творби не са изпълнени прецизно- има петна; оцветяването не е плътно или е извън контурите; има много излишни линии и надраскване/ много виждащо се лепило и лошо изрязани/накъсани елементи.
1

Почти във всички или във всички творби се откриват нередности. В голяма част от творбите или във всички творби се наблюдават петна, липса на плътно оцветяване или оцветяване извън контурите и т.н.
Креативност

Задължителните творби са специално подбрани, за да може учениците да развият своето въображение и да го покажат на белия лист.

4

Всички творби са оригинални и показват креативността и художествените предпочитания на ученика.
3

Повечето творби са оригинални, но се забелязва, че ученикът често е прибягвал към копиране на елементи от други творби. Въпреки това може да се види креативността и художествените предпочитания на ученика.
2

Голяма част от творбите не показват оригиналността на ученика,но все пак е добавил малко от своята креативност и се виждат неговите художествени предпочитания.
1

Ученикът трябва да разчита повече на своето изображение и да се стреми да представи своите художествени предпочитания, защото почти всички или всички творби не показват неговата оригиналност.
Общо брой точки
Максимален брой точки: 20
Минимален брой точки: 9

От 20т. до 18т.- 6
От 17т. до 15т.- 5
От 14т. до 12т.- 4
От 11т. до 9т.- 3
Под 9т. -2

Types:

Do more with this rubric:

Preview

Preview this rubric.

Edit

Modify this rubric.

Copy

Make a copy of this rubric and begin editing the copy.


Print

Show a printable version of this rubric.

Categorize

Add this rubric to multiple categories.

Bookmark

Bookmark this rubric for future reference.
Assess

Test run

Test this rubric or perform an ad-hoc assessment.

Grade

Build a gradebook to assess students.

Collaborate

Apply this rubric to any object and invite others to assess.
Share

Publish

Link, embed, and showcase your rubrics on your website.

Email

Email this rubric to a friend.

Discuss

Discuss this rubric with other members.
 

Do more with rubrics than ever imagined possible.

Only with iRubrictm.Copyright © 2024 Reazon Systems, Inc.  All rights reserved.
n16