Skip to main content
iRubric: COMPETÈNCIES TIC PAC 2 rubric

iRubric: COMPETÈNCIES TIC PAC 2 rubric

preview rubric

 

edit print email Copy to my rubrics Bookmark test run apply to... delete

COMPETÈNCIES TIC PAC 2 built by LiriaFuentes

Rubric Code: JX92266
ready Ready to use    public Public Rubric

Directly link to this rubric or embed it on your website:
url:
link:
embed:
Keywords: (None)
Categories: Subjects: Communication  
Types: Project  
Grade Levels: Post Graduate

Powered by iRubric COMPETÈNCIES TIC PAC 2
  Pobre
0 pts
Insuficient
0.25 pts
Suficient
0.5 pts
Notable
0.75 pts
Excel·lent
1 pts
Act. 1: Creació d'una pàgina person
Correcció del contingut, del format
Pobre

La pàgina no conté ni presentació personal, ni imatge de l'estudiant ni enllaços externs. Si hi ha presentació personal és excessivament reduïda o no té en compte la correcció ortogràfica.
Insuficient

La pàgina només conté una presentació personal i la correcció ortogràfica és adequada.
Suficient

La pàgina conté una presentació personal, acompanyada amb la imatge de l'estudiant però, no hi ha cap apartat amb enllaços. L'ortografia és correcta.
Notable

La pàgina conté una presentació personal, acompanyada amb la imatge de l'estudiant i enllaços externs però, no tots relacionats amb els estudis. L'ortografia és correcta. La pàgina pot contenir tots els elements esperats però, no utilitza estils per formatar el text i millorar-ne la presentació.
Excel·lent

La pàgina conté una presentació personal, acompanyada amb la imatge de l'estudiant i enllaços externs relacionats amb els estudis. L'ortografia és correcta. El document utilitza diferents estils de text per a una millor presentació i mostra l'aprofitament dels recursos que proporciona el Wiki.
Act. 2: Cerques en grup compartides
Cerques de contingut
Pobre

No s'ha fet cap aportació de cerca al grup.
Insuficient

S'han aportat cerques sense rellevància en el context relacionat amb aquestes.
Suficient

S'han aportat webs relacionats amb el tema que es tracta.
Notable

S'han aportat webs relacionats amb el tema que es tracta, argumentant la seva elecció.
Excel·lent

S'han aportat webs relacionats amb el tema que es tracta, argumentant la seva elecció, oferint una distinció entre aquells considerats més importants i aquells menys, per poder fer una tria final.
Ús del marcador social
Pobre

No s'ha fet ús del marcador social o no s'ha proporcionat enllaç al compte d'usuari on s'han compartit els enllaços.
Insuficient

Els enllaços compartits al marcador social no es corresponen amb els resultats compartits de les cerques al grup.
Suficient

S'han compartit enllaços al marcador social coherents amb les cerques fetes i compartides al grup.
Notable

S'han compartit enllaços al marcador social coherents amb les cerques fetes i compartides al grup. Els enllaços tenen informació completa quant a adreça, títol i descripció.
Excel·lent

S'han compartit enllaços al marcador social coherents amb les cerques fetes i compartides al grup. Els enllaços tenen informació completa quant a adreça, títol i descripció. S'han utilitzat diferents etiquetes en els enllaços compartits.
Act. 3: Representació de l'estructu
Conceptes, relació entre ells i pre
Pobre

El mapa no representa els conceptes de l'estructura del projecte.
Insuficient

El mapa presenta els conceptes de l'estructura del projecte però, no hi són tots o les relacions entre aquests no apareixen de forma clara.
Suficient

El mapa presenta els conceptes de l'estructura del projecte amb una relació correcta entre ells.
Notable

El mapa presenta els conceptes de l'estructura del projecte amb una relació correcta entre ells, i amb una presentació que facilita la lectura i l'intel·ligibilitat del mapa.
Excel·lent

El mapa presenta els conceptes de l'estructura del projecte amb una relació correcta entre ells, i amb una presentació que facilita la lectura i l'intel·ligibilitat del mapa. El mapa s'ha inserit dins la Wiki, integrant-se com un element més de la pàgina de l'activitat del grup.
Act. 4: Definició dels continguts d
Coherència de l'estructura del proj
Pobre

No s'ha creat un índex estructurant el projecte.
Insuficient

L'índex no és coherent amb el tema del projecte.
Suficient

L'índex és coherent amb el tema del projecte però, no es descriu cada un dels apartats. S'utilitza un estil poc formal i la correcció ortogràfica s'hauria de revisar.
Notable

L'índex és coherent amb el tema del projecte i es descriu cada un dels apartats. S'ha formatat el text amb els recursos tipogràfics que proporciona l'eina Wiki. S'utilitza un estil correcte i hi ha correcció ortogràfica.
Excel·lent

L'índex és coherent amb el tema del projecte i es descriu cada un dels apartats. S'ha formatat el text, s'han utilitzat imatges, enllaços i altres eines del programari Wiki per oferir una millor presentació. S'utilitza un estil correcte i hi ha correcció ortogràfica.
Act. 5: Anàlisi del treball grupal
Reflexió grupal i propostes de mill
Pobre

No hi ha cap reflexió sobre el treball en grup realitzat ni propostes de millora.
Insuficient

La reflexió realitzada sobre el treball en grup no reflecteix les dificultats trobades ni proposa millores per a aquestes.
Suficient

S'ha fet una reflexió amb una llista de dificultats trobades en aquesta primera experiència de treball en grup. No s'han fet propostes de millora o la qualitat d'aquestes és baixa, no aporten res als problemes detectats.
Notable

S'ha fet una reflexió amb una llista de dificultats trobades en aquesta primera experiència de treball en grup. S'han fet propostes de millora de qualitat per resoldre els problemes detectats.
Excel·lent

S'ha fet una reflexió amb una llista de dificultats trobades en aquesta primera experiència de treball en grup. S'han fet propostes de millora de qualitat per resoldre els problemes detectats. S'han aportat idees addicionals per millorar el funcionament del grup.
Valoracions generals de l'activitat
Respecte dels acords de grup i plan
Pobre

De forma general, no s'han respectat els acords de grup ni s'ha seguit la planificació de la PAC.
Insuficient

No tots els membres del grup han respectat els acords de grup i ni s'han pres mesures per reconduir la situació. En general, no s'ha seguit la planificació de la PAC.
Suficient

S'han respectat els acords de grup. Ha hagut desviacions en relació a la planificació de la PAC, sense prendre mesures correctores o revisar la planificació.
Notable

S'han respectat els acords de grup. Ha hagut desviacions en relació a la planificació de la PAC i s'han adoptat mesures correctores. S'ha revisat la planificació si ha calgut.
Excel·lent

S'han respectat els acords del grup i el compliment de la planificació ha estat correcte.
Generació de dinàmica grupal, parti
Pobre

Grup amb una activitat nula o gairebé inexistent.
Insuficient

Grup amb poca activitat. Poca col·laboració entre els membres i reflexió col·laborativa inexistent. La presa de decisions no s'ha fet de forma col·laborativa.
Suficient

Els membres del grup han estat actius, amb membres per sobre d'altres. Les decisions s'han pres de forma col·laborativa però, no sempre, a causa dels desequilibris en la participació. Reflexió col·laborativa correcta, sense adopció de mesures conseqüents.
Notable

Els membres del grup han estat actius, amb membres per sobre d'altres. Les decisions s'han pres de forma col·laborativa. Reflexió col·laborativa correcta amb adopció de mesures per millorar.
Excel·lent

Tots els membres del grup han estat actius, les decisions s'han pres de forma col·laborativa i s'ha realitzat una reflexió col·laborativa, adoptant mesures en conseqüència.
Agilitat en el procés d'intercanvi
Pobre

No ha hagut intercanvi de fitxers.
Insuficient

L'intercanvi de fitxers no ha aprofitat les eines existents a l'espai de grup ni a la xarxa.
Suficient

Ha hagut intercanvi de fitxers però, ha hagut problemes amb les versions dels mateixos.
Notable

S'ha realitzat de forma àgil l'intercanvi de fitxers. Ha hagut problemes en l'edició col·laborativa de documents.
Excel·lent

S'han intercanviat fitxers de forma àgil i s'han cercat les eines adequades per a l'edició col·laborativa dels mateixos.
Coneixements bàsics de tecnologia d
Pobre

No s'aprecien uns coneixements mínims de tecnologia digital.
Insuficient

No s'aprecien uns coneixements mínims de tecnologia digital però, l'actitud és l'adequada per millorar aquest aspecte.
Suficient

Coneixements bàsics en tecnologia digital.
Notable

Coneixements avançats en tecnologia digital.
Excel·lent

Coneixements avançats en tecnologia digital i aportació d'aquests coneixements al grup.Discuss this rubricDo more with this rubric:

Preview

Preview this rubric.

Edit

Modify this rubric.

Copy

Make a copy of this rubric and begin editing the copy.


Print

Show a printable version of this rubric.

Categorize

Add this rubric to multiple categories.

Bookmark

Bookmark this rubric for future reference.
Assess

Test run

Test this rubric or perform an ad-hoc assessment.

Grade

Build a gradebook to assess students.

Collaborate

Apply this rubric to any object and invite others to assess.
Share

Publish

Link, embed, and showcase your rubrics on your website.

Email

Email this rubric to a friend.

Discuss

Discuss this rubric with other members.
 

Do more with rubrics than ever imagined possible.

Only with iRubrictm.


Bookmark this page:   RCampus RCampus   twit this twitter   delicious del.icio.us   digg Digg   facebook Facebook  
Copyright © 2018 Reazon Systems, Inc.  All rights reserved.