Send us your voice article

Mecanismul aritmiei a fost identificat în cazul infectiilor virale

RCampus Learning Technologies at Your Fingertips
Skip to main content
Aritmia reprezint? pierderea ritmului regulat al inimii, numit ?i ritm sinusal. Un caz particular este aritmia cauzat? de virusul Coxsackie. Mecanismul prin care virusul determin? aritmia a r?mas îns? nedeslu?it pân? acum.

Recent îns?, cercet?torii Ulrike Lisewski, Shi Yu, Michael Radke ?i Michael Gotthardt de la Centrul de Medicin? Molecular? Max Delbrück din Berlin (Germania) au descoperit c? un rol foarte important îl joac? un receptor molecular specific, numit CAR. În acest caz, ei pot explica aritmia în cazul infec?iilor virale. Aici, receptorul molecular CAR poate ini?ia aritmia, dac? este absent sau inactivat.

Inima este alc?tuit? din patru camere: dou? atrii ?i doi ventriculi. Pentru a bate în mod corect ?i a pompa sângele prin corp, în inim? se afl? un grup de celule specializate, numit nodul sinoatrial, care genereaz? stimuli electrici ce ini?iaz? b?t?ile inimii. Nodulul sinoatrial are deci rolul de pacemaker. Aritmiile cardiace apar atunci când aceste semnale nu sunt corect generate sau transmise c?tre restul re?elei care asigur? conducerea impulsului c?tre mu?chiul inimii.

CAR este numele prescurtat pentru Coxsackievirus-Adenovirus-Receptor. El este încorporat în membranele celulelor miocardice, ajutând ?i la contactul strâns al acestor celule între ele. Receptorul molecular CAR a fost înainte identificat ca fiind o protein? ce joac? un rol critic în cazul infec?iei cu virusul Coxsackie (de unde ?i numele lui). Rolul s?u specific în procesele moleculare a r?mas îns? necunoscut.

Pentru a investiga rolul receptorului CAR într-un organism s?n?tos, oamenii de ?tiin?? germani au crescut ?oareci adul?i modifica?i genetic, în care receptorul CAR era fie absent, fie inactivat. În aceste cazuri, ei au ar?tat c? ace?ti ?oareci au c?p?tat automat o aritmie cardiac?.

Rezultatul în sine este deosebit, c?ci acest lucru nu a fost cunoscut pân? acum. Inactivarea receptorului molecular CAR poate fi ini?iat? nu numai de un virus (ca de exemplu Coxsackie) dar ?i de boli autoimune, spun cercet?torii germani. O analiz? detaliat? a ar?tat c? , într-adev?r, în ace?ti ?oareci, semnalele electrice nu se transmit într-un mod corespunz?tor de la atrii la ventriculi. Practic, când receptorul CAR lipse?te, semnalul nu poate fi transmis mai departe într-un mod corespunz?tor, iar inima nu va mai bate în mod normal.

Deoarece experiementele au fost efectuate numai pe cobai, cercet?torii vor acum s? investigheze dac? receptorul CAR este blocat ?i la pacien?ii cu aritmie. Desigur, odat? identificat? calea prin care aceste infec?ii virale provoac? aritmia, cercet?torii trebuie înc? s? mai identifice modalit??ile eficiente de tratament.

În practic?, nu se cunosc de cele mai multe ori cauzele unei aritmii particulare. De?i bolile cardiace pot determina aritmii, exist? ?i alte cauze, ca stresul, cofeina, tutunul, sau alcoolul.

[www.stiinta.info]   Sursa original?: Science Daily

by: (*;*)      

Be the first to voice an opinion about this article


Let the world hear your voice.

Submit an article about anything related to school and education and get published here.